List of active policies

Name Type User consent
Personvernsvilkår Site policy All users

Summary

Brukervilkår Beverage Academy AS

Brukervilkårene omhandler hvordan Beverage Academy AS samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Beverage Academys  e-læringskurs og læringsplattform.


Full policy

Behandlingsansvarlig

Beverage Academy AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger som navn, epostadresse, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å la brukerne gjennomføre e-læringskursene på studentnett.beverageacademy.no og dokumentere gjennomført opplæring.

Personopplysningene samles inn via egenregistrering.  

VI benytter dataene som kurshistorikk for statistiske formål. Personopplysninger lagres, men anonymiseres ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Det er kun Beverage Academy AS samt EFAKTOR AS, som drifter løsningen, som har tilgang til personopplysningene.

 Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

 

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, epostadresse, kurshistorikk og ip-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene slettes fra portalen når brukerne har vært inaktive i over 2 år eller hvis brukerne ber om det selv. Du kan be om at dine data slettes eller at du får innsyn i egne personopplysninger som er lagret på portalen ved å kontakte personvernombudet på e-post post@beverageacademy.no eller via profilsiden din.

 

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.

 

Sikkerhetstiltak

Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler:

 

  • MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.
  • _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.